Barátom


2018. jan.
29
2018 február

Barátom A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztő: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: a Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-236 91 90, Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de Honlap: www. stuttgarti-katolikusok.de Facebook: Stuttgarti.Katolikusok vagy: Szent Gellért Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80 600 100 700 002 190 704,  BIC: PBNKDEFF   „Életünk nem egyéb, mint apró kis megtérések sorozata…” P. Thomas Merton (1915-1968) Jótettedért ne várj elismerést! Egyik napon véget ért Jámbor Bendegúz plébános élete. Jámbor plébános tehát megérkezik a mennyország kapujához és......

Részletek


2018. jan.
02
Barátom - 2018 januárja

B a r á t o m A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztő: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-236 91 90, Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de Honlap: www. stuttgarti-katolikusok.de Facebook: Stuttgarti.Katolikusok Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80 600 100 700 002 190 704,  BIC: PBNKDEFF 2 0 1 8   J A N U Á R „Betlehemi csillag Szelíd fénye mellett Ma az égen és a földön Angyalok lebegnek. Isten hírvivői Könnyezve dalolnak Békességet, boldogságot Földi vándoroknak.”......

Részletek


2017. dec.
04
Barátom - 2017 decembere

B a r á t o m A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja   Szerkesztő: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-236 91 90, Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de Honlap: www. stuttgarti-katolikusok.de Facebook: Stuttgarti.Katolikusok Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80 600 100 700 002 190 704,  BIC: PBNKDEFF   2 0 1 7   D E C E M B E R „Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt......

Részletek


2017. okt.
30
Barátom - 2017 novembere

B a r á t o m A  Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704,  BIC: PBNKDEFF 2 0 1 7   N  O V E M B E R HALOTTAK NAPJA A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap (november 2., ha az vasárnap, akkor november 3.) a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja, azaz Halottak Napja. Az ünnepet Szent Odiló bencés apát kezdeményezésére 998-ban kezdték......

Részletek


2017. okt.
02
Barátom - 2017 októbere

2 0 1 7    O  K  T  Ó  B  E  R  „Az imádságnak nincs ’tudományos’ értelme. De ez a tudomány szegénysége, nem az imáé. Az igazán nagy tudósok jól ismerik az ima jelentőségét.” (Müller Péter) A  RÓZSAFÜZÉR EREDETE A rózsafüzér eredetét sokan tanulmányozták. Most csak röviden utalunk az eredetére, amelyet tulajdonképpen négy imádságban találunk meg: a zsoltározásban, a Miatyánkban, az Üdvözlégyben és az imaláncokban. Ezekből adódott össze hosszú  századok során a ma ismert rózsafüzér. A 13. században a szerzetesek (bencések, ferencesek, domonkosok stb.) kórusban imádkozták a zsoltárokat, néhány helyen mind a 150......

Részletek


2017. Júl.
03
Barátom - 2017 júliusa - augusztusa - szeptembere

B A R Á T O M A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztő: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: a Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-236 91 90, Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de Honlap: www. stuttgarti-katolikusok.de Facebook: Stuttgarti.Katolikusok Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80 600 100 700 002 190 704,  BIC: PBNKDEFF ” Három szó nagyon sokat segít (az életben). Három szó, amelyet mindig mondani kell: “kérem; köszönöm; bocsánat”. (Ferenc pápa)   Mondd egyszerűen azt, hogy „Köszönöm!” Ma durcás vagy. Legalábbis úgy......

Részletek


2017. jún.
01
Barátom - 2017 júniusa

2 0 1 7 J Ú N I U S   “Számomra csak egy ember létezik: Jézus. Jézus létezik, és Ő létezik mindazokban, akik benne és általa léteznek. Azért írok, mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az azonosságot Jézussal bennem és másokban. Fütyülök rá, hogy hányan olvassák, vagy hányan nem olvassák a verseimet. Egyetlen célom: egy fokkal közelebb hozni a jóakaratú, érzékeny olvasót ehhez az azonossághoz, a Jézussal való egységhez.” (Weöres Sándor)   Elsőpéntek – Jézus szívének tisztelete Az elsőpéntek a hónap első péntekje, egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is. –......

Részletek


2017. máj.
15

2 0 1 7   M Á J U S   “Ezért mond hát téged boldognak minden nemzedék, mert te vagy az, aki minden nemzedék számára világra szülted az életet és a dicsőséget. Benned találnak mindörökre az angyalok örömöt, az igazak kegyelmet, a bűnösök pedig megbocsátást. Joggal tekint rád az egész teremtés, mert benned, általad és belőled újított meg a Mindenható jóságos keze mindent, amit megteremtett.” (Részlet Clairvaux-i Szent Bernát apát beszédéből) Májusi litániák A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának. A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia......

Részletek


2017. ápr.
11
Barátom - 2017 áprilisa

  Barátom A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja Szerkesztő: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: a Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-236 91 90, Fax: 0711-236 73 93, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de Honlap: www. stuttgarti-katolikusok.de Facebook: Stuttgarti.Katolikusok Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80 600 100 700 002 190 704,  BIC: PBNKDEFF 2 0 1 7   Á P R  I  L I S   “A húsvét a vallás ünnepe. A vallás ad híveinek megnyugvást, hitet, föltámadást és mennybéli üdvösséget, nagypéntek pedig adja a keresztrefeszítés igazságát… Óh, boldogok......

Részletek


2017. feb.
07
Barátom - 2017 február

  2 0 1 7   F E B R U Á R     „Minden ember annyit ér csak, mire becsüli magát! Ne add magad egy virágért, S többet érsz, mint a világ!” (Arany János)     Álarccal és anélkül…   Alig ismertelek meg a sok maskarás között a szombati farsangi bálon. Meg is kérdeztem, miért épp ilyen maszkot választottál?   Azt válaszoltad: Azért, hogy ne ismerjenek meg! Azért, hogy kérdezzék, ki rejtőzik vajon e maszk mögött?   Miközben magyaráztad, láttam, szemeddel fürkészed, hogy mit szólok  ehhez én, a lelkek ismerője? Vajon......

Részletek


1 / 2 oldal12